При закупуване на продукт на La Nordica-Extraflame в Италия или в чужбина, сертифицирането с най-престижните международни марки за качество осигурява абсолютна гаранция.

Тези маркировки означават, че нашите продукти отговарят на строгите общи критерии за качество и топлинна мощност и спазват параметрите за емисиите на въглероден оксид, установени от най-строгите европейски стандарти. Сертификатите са получени благодарение на постоянни изследвания и тестване от техническия екип на La Nordica-Extraflame, използвайки най-модерните инструменти. Непрекъснатите изследвания и многобройни тестове гарантират абсолютната безопасност на нашите продукти.

СЕРТИФИКАТИ:

 Знак за съответствие с Европейските стандарти

Европейски стандарт за фурни на твърдо гориво.

Европейският стандарт за стайни отоплители, работещи с твърдо гориво.

  Европейският стандарт за жилищни отоплителни уреди, работещи с дървесни пелети.

  Европейският стандарт за отоплителни котли на твърдо гориво.

  Немските разпоредби за ограничаване на емисиите.

Съответствието с член 15 от Австрийския федерален конституционен закон за мерки за опазване на околната среда.

Сертифициране на качеството от Швейцарската асоциация за защита срещу пожар.

Норвежки сертификат за типово одобрение.

  Шведски сертификат за типово одобрение.

Британски сертификат, удостоверяващ технологии за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници.

  Сертификат за съответствие с Руските норми за безопасност.

  Сертификат от Английския официален орган за контрол на уреди на дърва и пелети.

  Сертификат от Британското Министерство на околната среда, храните и селските райони.

Търговската марка на агенция ADEME за околна среда и енергетика. Сертифицираните с "Flamme Verte" продукти гарантират най-висока енергийна ефективност и отговарят на най-строгите екологични изисквания.